Organizačný poriadok

Prevádzkový poriadok letného kina - AMFITEÁTER SENEC