Organizačný poriadok

Organizačný poriadok 

Vnútorný poriadok 

1. Zakúpené vstupenky ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nie sú akceptované! 

2. Vstupenky si uschovajte nepoškodené do konca filmového predstavenia. 

3. Amfiteáter je sprístupnený 30 minút pred začiatkom filmového predstaveniapre návštevnikov s platnou vstupenkou. Oneskoreným príchodom a nevhodným správaním, nerušte ostatných divákov. 

4. Pred začatím filmového predstavenia si vypnite váš mobilný telefón. 

5. Hrací profil kina je nasledovný: 

AMFITEÁTER SENEC -JÚN- JÚL-AUGUST hrací čas: 

Pondelok o 21:30

Utorok o 21:30

Streda o 21:30

Štvrtok o 21:30

Piatok o 21:30

Sobota o 21:30

Nedeľa o 21:30

Časy premietania sú informatívne, môžu sa meniť v závislosti od zmeny počasia.

V prípade nepriaznivého počasia PREMIETAME V KINOSÁLE v rovnakom čase ako v AMFITEÁTRI.

 

6. Zmena programu je vyhradená bližšie informácie v programe alebo na stránke www.kinosenec.sk 

7. Vekové obmedzenie prístupnosti filmov platí pre všetkých návštevníkov kina. V prípade nerešpektovania vekového obmedzenia má právo zamestnanec KINA SENEC nevpustiť osobu/osoby do kinosály bez nároku na vrátenie peňazí.

8. Všetkým osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný! 

9. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník upozornený. V prípade nerešpektovania zamestnanca KINA SENEC bude vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie peňazí.

10. Predstavenie sa uskutoční pri účasti minimálne 10 divákov s platnou vstupenkou. 

11. Pokladňa je otvorená 1 hodinu pred začiatkom predstavenia a 30 minút po začiatku predstavenia. Vtedy je možné zakúpiť si vstupenku na ktorékoľvek predstavenie v danom mesiaci dopredu. 

12. Počas predstavenia je zakázane zhotovovať akékoľvek audio a video záznamy. Akýkoľvek pokus o použitie nahrávacej techniky bude riešený okamžitým vykázaním z kina a vystavený trestnoprávnej zodpovednosti vzhľadom na porušovanie autorských práv k filmovým dielam. 

13. Za stratu osobných veci nezodpovedá KINO SENEC.

 

  

Všeobecne záväzné podmienky nákupu vstupeniek prostredníctvom internetu 

Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ kina) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe a rezervácie vstupeniek cez internet. 

 

Kúpa vstupeniek 
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, alebo nebol dodaný film do kina) a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu.  

O storno vstupeniek je možne požiadať najneskôr 24 hodín pred začiatkom filmového predstavenia prostredníctvom e-mailu: kino.senec@gmail.com Do predmetu e-mailu napíšte ŽIADOSŤ O STORNO a odošlite e-mail spolu so zakúpenými vstupenkami v prílohe. V prípade, že Vám neodpovieme na Váš e-mail do 8 hodín, prosím kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0911 702 211 

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ Kina MIER Senec. 

Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť. Transakčný poplatok za online platbu znáša kupujúci.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia vstupeniek do kina zákazníkom. Zákazník zakúpením vstupenky súhlasí s uvedenými podmienkami. 

Fotogaléria